Bibelord

Och vägen, som leder dit jag går, den vet ni. Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom."

Johannes 14:4-6


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 27.4.2018
Aktuellt:


Händelser under maj - juni
(klicka för mer info)