Bibelord

"Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar så att de prisar er Fader i himlen". Matteus 5:14


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 1.11.2021
Aktuellt:


Händelser under november - december
(klicka för mer info)