Bibelord

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som är i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisa er Fader, som är i himmelen.


Matteus 5:14-16


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 1.11.2022
Aktuellt:


Händelser under november - december
(klicka för mer info)