Bibelord

Saligt är det folk, som vet, vad jubel är, de som vandra, o Herre, i ditt ansiktes ljus. I ditt namn fröjda de sig alltid, och genom din rättfärdighet upphöjas de. Ty du är deras starkhet och prydnad, och genom din nåd upphöjer du vårt horn.


Psaltaren 89:16-18


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 23.6.2022
Aktuellt:


Händelser under juli - augusti
(klicka för mer info)