Bibelord

Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel: Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. När du går genom vatten är jag med dig, vattenmassorna skall inte dränka dig. När du går genom eld skall du inte bli svedd, lågorna skall inte bränna dig. Jag är Herren, din Gud, Israels Helige är den som räddar dig. Jesaja 43:1-3


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 30.12.2019
Aktuellt:


Händelser under januari - februari
(klicka för mer info)