top of pageMissionskyrkan på Åland är en kristen gemenskap för människor i alla åldrar, oavsett bakgrund eller livssituation. För alla som vill tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Vi tillhör samfundet Missionskyrkan i Finland. Vi har gudstjänster med predikan, förbön och lovsång. Möjlighet till barnpassning under gudstjänsten. Kyrkkaffe!

 

Sänd ditt böneämne när du vill!

Nattvard Åland
bottom of page